Konfraternia Burgus Carpinei

Bractwo rycerskie na zamku w Besiekierach

O zamku

Zamek gotycki w Besiekierach został wybudowany przez jednego ze stolników brzeskich Mikołaja lub Wojciecha Sokołowskiego, na przełomie XV i XVI wieku. Budowla powstała na planie czworoboku o wymiarach 38 na 40 metrów, na sztucznym wzniesieniu otoczonym stawem, a jej mury sięgały wody. Zamek składał się z budynku mieszkalnego będącego częścią kurtyny północnej, muru obwodowego oraz budynku bramnego o podstawie kwadratu. W 1597 roku zamek odkupił bratanek Stefana Batorego, kardynał i biskup warmiński, Andrzej Batory. W połowie XVII wieku zamek przejął Jan Szymon Szczawiński, dokonał on w 1653 roku przebudowy, przez co obiekt stracił swój gotycki charakter. W ramach prac powiększono kopiec ziemny, przebudowano budynek mieszkalny, a cały obiekt otynkowano. Dodano także ośmioboczną nadbudowę budynku bramnego oraz dwa budynki gospodarcze w kurtynie południowej, wraz z arkadowymi krużgankami łączącymi je z budynkiem mieszkalnym.

W trakcie wojen Szwedzkich zamek został zdewastowany. Kolejnym tragicznym wydarzeniem w dziejach zamku był pożar, który wybuchł w 1731 roku i strawił większość budynków. Ówcześni właściciele, rodzina Gajewskich, dokonała częściowego remontu, w wyniku którego budynek mieszkalny został obniżony o jedną kondygnację. Do połowy XIX wieku zamek służył okolicznym mieszkańcom jako obiekt gospodarczy. Około roku 1850 został opuszczony popadając w ruinę. W latach 1961-1971 zamek został zakonserwowany jako trwała ruina.

Obecnie trwają pracę, mające na celu przystosowanie zamku dla potrzeb ruchu turystycznego. Urokliwa okolica besiekierskich ruin jest wymarzonym miejscem weekendowych wypadów za miasto czy też kontemplacji przyrody.